Boekentafel lente/zomer 2016

DE PRINSES OP HET WITTE PAARD

Kurt Ostyn schreef een mooi verhaal over de impact van de vervrouwelij-king van de maatschappij. De auteur brengt je een verrassende visie op de toekomst van de samenleving en het ondernemerschap, met de vrouw in de hoofdrol. Een must read, ook voor mannen!

AUTEUR: Kurt Ostyn – ISBN: 9789082383553

deprinsesophetwittepaard
deriviermaaktdestad

DE RIVIER MAAKT DE STAD

De Leiewerken hebben Kortrijk na twintig jaar een nieuw aangezicht gegeven. Het verhaal van de wer-ken werd nu in een boek gegoten: ‘De rivier maakt de stad – Twintig jaar Leiewerken in Kortrijk’. Het geheel wordt op een frisse manier gebracht, met veel foto’s over een stad in verandering.

AUTEUR: stad Kortrijk en Leiedal i.s.m. Bart Noels – INFO: verkrijgbaar bij Texture

VINTAGE INDUSTRIAL

De invloedrijke stijl van de tweede industriële revo-lutie als voorhoede van hedendaags design, daar gaat dit mooi geïllustreerde boek over. Je leest er over belangrijke innovaties en ontwerpen met sprekende beelden van objecten in hui-zen, fabrieken en magazij-nen. Dankzij de informatieve schrijfwijze is dit elegante naslagwerk een bron van inspiratie voor al wie houdt van industrieel design.

AUTEUR: Misha De Potestad & Patrice Pascal – ISBN: 9780847842322

vintageindustrial
dekunstvanaccepteren

DE KUNST VAN ACCEPTEREN

Dagelijks vechten we om alles naar onze hand te zet-ten. We bespringen proble-men met halve oplossingen die vanuit angst werden ontworpen. Pas wanneer we onze werkelijkheid we-ten te accepteren, stopt dit gevecht en verwerven we de vitaliteit om harmonie te creëren. Dit boek helpt je om van accepteren een praktisch uitvoerbaar begrip te maken.

AUTEUR: Gwendoline Remmerie ISBN: 9789081851824